Karawana
Poezje własne i przekłady


… Trzeba poruszać karawany
Juki ładować dniem codziennym
W ósmą dekadę już wędrować…

Jadwiga Pstrusińska


Jadwiga Pstrusińska


Urodzona 1 marca 1947 w Krakowie. Badaczka Azji Środkowej, pracownik naukowy, pisarka, poetka, tłumaczka, podróżniczka, malarka. Autorka, między innymi, książek: Podstawy poetyki pasztuńskiej (Warszawa 2017), Secret Languages of Afghanistan and Their Speakers (Cambridge 2013), Old Celtic Cultures From the Hindukush Perspective (Kraków 1999) oraz przekładów wierszy z języków dari i paszto.

Więcej

O KarawanieFragmenty Słowa wstępnego


Pisanie wierszy pojawiało się w moim życiu epizodycznie. Dopiero niedawno poświęciłam własnej poezji nieco więcej osobistej myśli. Wcześniej fascynowały mnie raczej studia komparatystyczne z zakresu poezji i poetyk Eurazji (...). Nadal jednak mam poczucie, że pełna definicja zjawiska, jakim jest poezja, pozostaje poza naszymi możliwościami intelektualnymi. Uznane zaś rodzime kanony jej uprawiania raczej nas ograniczają niż wzbogacają. Nie znaczy to jednak, iż wszelkie drogi poetyckich działań, zwłaszcza nowatorskich, uznaję za pomyślne.


(...)

Rezultaty owych wschodnich zainteresowań dostrzeże Czytelnik także tutaj. Oczywiście, tworząc we własnym języku formy charakterystyczne dla innych kultur, nie możemy budować utworów o dokładnie takich samych cechach formalnych, nie da się bowiem uwzględnić choćby specyficznych cech pisma i innych istotnych tu aspektów. Tym niemniej myślę, iż powinniśmy starać się mierzyć także z doświadczeniami egzotycznymi, poszerzającymi intelektualną wyobraźnię. (...) Z tego zakresu znajdzie tu Czytelnik wybór moich przekładów klasycznych wierszy pasztuńskich.
Wierzę, iż poezja, to jedna z uchylanych nam bram do duszy Innego. Nieznanego, zatem najczęściej nierozumianego Innego.

Jadwiga Pstrusińska


Rozdziały Karawany


  • Słowo wstępne
  • Poezje własne
  • Haiku
  • Czterowiersze polskie na perskich wzorowane
  • Przekłady z klasycznej poezji pasztuńskiej
  • Noty biograficzne pasztuńskich poetów


Wydawca


Karawana ukazuje się nakładem firmy Software House Katarzyna Javaheri-Szpak z siedzibą w Krakowie. Jest to druga publikacja tego Wydawcy.
W 2019 roku ukazały się Tablice perskie w formie publikacji on-line, dostępne na portalu Academia.edu.


Copyrights© Copyright poezji własnych i przekładów: Jadwiga Pstrusińska
© Copyright not biograficznych autorów przełożonych wierszy pasztuńskich: Katarzyna Javaheri-Szpak
© Copyright projektu okładki: Katarzyna Javaheri-Szpak
Edycja techniczna wydania: Katarzyna Javaheri-Szpak
Fotografia na okładce: Zawieszka z Afganistanu, XX lub XXI w. (ze zbiorów Jadwigi Pstrusińskiej)

Dane techniczne publikacjiCena: 25 zł
Rozmiar: A4
Liczba stron: 92
Okładka: miękka, matowa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Nakład: 100 egzemplarzy
Numer ISBN: 978-83-954051-1-2


Seria Afgańska


W latach 2014 i 2017, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ukazały się dwie pierwsze części serii autorstwa prof. Jadwigi Pstrusińskiej: Wiersze afgańskie spisane z dawnych notatek afganologicznych oraz Podstawy poetyki pasztuńskiej.

Prezentowana Państwu na niniejszej stronie Karawana jest dopełnieniem serii.

Uprzedzając pytania Szanownych Państwa, niestety nie mamy możliwości sprzedaży dwóch pierwszych części serii.

Jak zamówić publikację?


Książka nie jest już dostępna w sprzedaży!


Nakład "Karawany" się już skończył, a Wydawca nie przewiduje wznowienia.
Wydawca


Publikacja została wydana nakładem Software House Katarzyna Javaheri-Szpak z siedzibą w Krakowie, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, numer NIP 9451948303.


Przetwarzanie danych osobowych


Wysyłając zamówienie drogą e-mailową, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.
Administratorem danych osobowych jest Software House Katarzyna Javaheri-Szpak z siedzibą w Krakowie, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków. Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia (adres e-mail, adres dostawy, imię i nazwisko Zamawiającego) będą przetwarzane przez Software House w celu realizacji zakupu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przewidzianego prawem na zwrot zakupionego produktu (Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni).
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do realizacji zakupu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.